isoh

Veřejné informace o produkci a nakládání s odpadyData jsou získávána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů v platném znění. (Stav dat k 4.10.2016)
nápověda

Databáze je určena především pro odbornou veřejnost se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství. CENIA neodpovídá za údaje získané chybným zadáním dotazu a je připravena poskytnout odbornou pomoc při zadávání dotazů.

Upozornění: Pokud nezadáte podmínku na vykazované území nebo území předání, převzetí, zobrazí se data za celou ČR. Agregované databáze od roku 2009 obsahují dopočtená data (např. produkci odpadů od neohlašujících subjektů) podle aktuální metodiky pro zpracování matematického vyjádření výpočtu Soustavy indikátorů OH pro daný rok.
Vykazované území
ORP zadávání z Katalogu
Okres(NUTS4) zadávání z Katalogu
Kraj(NUTS3) zadávání z Katalogu
Území předání, převzetí
ORP zadávání z Katalogu
Okres(NUTS4) zadávání z Katalogu
Kraj(NUTS3) zadávání z Katalogu
Odpad
Kód odpadu zadávání z Katalogu odpadů
Nakládání zadávání z Katalogu
Kategorie
Počet zobrazených záznamů na stránku: Rok: