Detail zařízení

Identifikační kódCZP00883
IČ provozovatele88848027
Název provozovateleTomáš Hurt
ZÚJ provozovatele553841
Ulice
PSČ34562
ObecKvíčovice
Datum platnosti31.12.2019

Seznam technologií zařízení

KódNázev technologiePovolené odpady
11.1.0Sběr odpaduKody

Povolené odpady technologie: 11.1.0

KódKategorieNázev odpadu
120101OPiliny a třísky železných kovů
120103OPiliny a třísky neželezných kovů
150101OPapírové a lepenkové obaly
150104OKovové obaly
160112OBrzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
160116ONádrže na zkapalněný plyn
160117OŽelezné kovy
160118ONeželezné kovy
160122OSoučástky jinak blíže neurčené
160214OVyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
160605OJiné baterie a akumulátory
160801OUpotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
160803OUpotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
170401OMěď, bronz, mosaz
170402OHliník
170403OOlovo
170404OZinek
170405OŽelezo a ocel
170406OCín
170407OSměsné kovy
170411OKabely neuvedené pod číslem 17 04 10
200101OPapír a lepenka
200134OBaterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
200136OVyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
200140OKovy