isoh

Veřejné informace o produkci a nakládání s odpadyData jsou získávána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů v platném znění.
nápověda

Databáze je určena především pro odbornou veřejnost se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství. MŽP neodpovídá za chybné údaje získané nesprávným zadáním dotazu.

Upozornění: Pokud nezadáte podmínku na vykazované území nebo území předání, převzetí, zobrazí se data za celou ČR.
Vykazované území
ORP zadávání z Katalogu
Okres(NUTS4) zadávání z Katalogu
Kraj(NUTS3) zadávání z Katalogu
Území předání, převzetí
ORP zadávání z Katalogu
Okres(NUTS4) zadávání z Katalogu
Kraj(NUTS3) zadávání z Katalogu
Odpad
Kód odpadu zadávání z Katalogu odpadů
Nakládání zadávání z Katalogu
Kategorie
Počet zobrazených záznamů na stránku: Rok:

Data od roku 2009 naleznete v nové verzi aplikace na stránce https://isoh.mzp.cz/visoh