Katalog nakládání

kódnázev
AN10"Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny"") "
BN10"Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny"") "
CN10"Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny"") "
AR10Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
BR10Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
CR10Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii
AN14Biologická dekontaminace
BN14Biologická dekontaminace
CN14Biologická dekontaminace
AD8Biologická úprava
BD8Biologická úprava
CD8Biologická úprava
BN16Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU
BN6Dovoz odpadu z členského státu EU
AD9Fyzikálně-chemická úprava
BD9Fyzikálně-chemická úprava
CD9Fyzikálně-chemická úprava
AD3Hlubinná injektáž
BD3Hlubinná injektáž
CD3Hlubinná injektáž
AN50Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu
BN50Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu
CN50Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu
AN53Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu
BN53Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu
CN53Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu
AN13Kompostování
BN13Kompostování
CN13Kompostování
AD12Konečné či trvalé uložení
BD12Konečné či trvalé uložení
CD12Konečné či trvalé uložení
AR7Obnova látek používaných ke snižování znečištění
BR7Obnova látek používaných ke snižování znečištění
CR7Obnova látek používaných ke snižování znečištění
BN40Odpad po úpravě, pokud nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu
A00Produkce odpadu
AN15Protektorování pneumatik
BN15Protektorování pneumatik
CN15Protektorování pneumatik
AN8Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
BN8Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
CN8Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití
AN3Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
BN3Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
CN3Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
AN2Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
BN2Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
CN2Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
AR12Předúprava odpadu k aplikaci pod označením R1 až R11
BR12Předúprava odpadu k aplikaci pod označením R1 až R11
CR12Předúprava odpadu k aplikaci pod označením R1 až R11
B00Převzetí odpadu
BN30Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo elektrozařízení
AR9Rafinace nebo jiný způsob opětného použití olejů
BR9Rafinace nebo jiný způsob opětného použití olejů
CR9Rafinace nebo jiný způsob opětného použití olejů
AR4Recyklace / znovuzískání kovů
BR4Recyklace / znovuzískání kovů
CR4Recyklace / znovuzískání kovů
AR5Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů
BR5Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů
CR5Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů
AR6Regenerace kyselin a zásad
BR6Regenerace kyselin a zásad
CR6Regenerace kyselin a zásad
AD1Skládkování
BD1Skládkování
CD1Skládkování
AR13Skladování materiálu před aplikací pod označením R1 až R12 (kromě dočasného)
BR13Skladování materiálu před aplikací pod označením R1 až R12 (kromě dočasného)
CR13Skladování materiálu před aplikací pod označením R1 až R12 (kromě dočasného)
AD15Skladování před odstraněním pod označením D1 až D14 (kromě dočasného)
BD15Skladování před odstraněním pod označením D1 až D14 (kromě dočasného)
CD15Skladování před odstraněním pod označením D1 až D14 (kromě dočasného)
AD10Spalování na pevnině
BD10Spalování na pevnině
CD10Spalování na pevnině
AN60Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
BN60Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
CN60Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
AN63Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
BN63Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
CN63Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.
AD4Ukládání do povrchových nádrží
BD4Ukládání do povrchových nádrží
CD4Ukládání do povrchových nádrží
AD5Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
BD5Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
CD5Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
AN12Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
BN12Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
CN12Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky
AD14Úprava jiných vlastností před odstraněním pod označením D1 až D13
BD14Úprava jiných vlastností před odstraněním pod označením D1 až D13
CD14Úprava jiných vlastností před odstraněním pod označením D1 až D13
AD2Úprava půdními procesy
BD2Úprava půdními procesy
CD2Úprava půdními procesy
AD13Úprava složení před odstraněním pod označením D1 až D12
BD13Úprava složení před odstraněním pod označením D1 až D12
CD13Úprava složení před odstraněním pod označením D1 až D12
AR1Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie
BR1Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie
CR1Využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie
AN11Využití odpadu na rekultivace skládek
BN11Využití odpadu na rekultivace skládek
CN11Využití odpadu na rekultivace skládek
AN1Využití odpadů na terénní úpravy s výjimkou využívání kalů
BN1Využití odpadů na terénní úpravy s výjimkou využívání kalů
CN1Využití odpadů na terénní úpravy s výjimkou využívání kalů
AR11Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10
BR11Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10
CR11Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10
AN17Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU
BN17Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU
CN17Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU
AN7Vývoz odpadu z členského státu EU
BN7Vývoz odpadu z členského státu EU
CN7Vývoz odpadu z členského státu EU
AR3Získání / regenerace organických látek
BR3Získání / regenerace organických látek
CR3Získání / regenerace organických látek
AR2Získání / regenerace rozpouštědel
BR2Získání / regenerace rozpouštědel
CR2Získání / regenerace rozpouštědel
AR8Získání složek katalyzátorů
BR8Získání složek katalyzátorů
CR8Získání složek katalyzátorů
AN9Zpracování autovraku
BN9Zpracování autovraku
CN9Zpracování autovraku
AN18Zpracování elektroopadů
BN18Zpracování elektroopadů
CN18Zpracování elektroopadů
AN5Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku
BN5Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku
CN5Zůstatek na skladu k 31.12. běžného roku
C00Zůstatek z minulého roku