Nápověda:
Údaje lze zadávat přímo příslušným kódem, nebo nabídkou z katalogů a číselníků. Jednotlivé kódy zadávejte bez mezer mezi číslicemi a oddělujte čárkou bez mezer mezi kódy. Údaje je nutné zadávat v souladu s požadovaným výstupem dle platné legislativy. Např. lze zadat jednotlivé způsoby nakládání, druhy odpadů a území. V případě zadání pouze roku v přehledné sestavě jsou současně údaje o produkci, převzetí, skladování, využívání a odstraňován odpadů v ČR pro evidovaný druh odpadů a způsoby nakládání.

Vykazované území:
Zde můžete zadat územní podmínky pro subjekty, kteří odevzdali roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Podmínky jsou v rozsahu:
ORP: území obce s rozšířenou působností
Okres (NUTS4): území okresu
Kraj (NUTS3): území kraje

Území předání, převzetí:
Zde můžete zadat územní podmínky pro subjekty, kteří byli partnery Evidentů, neboli od Evidentů odebírali odpad nebo jim ho předávali. Podmínky jsou v rozsahu:
ORP: území obce s rozšířenou působností
Okres (NUTS4): území okresu
Kraj (NUTS3): území kraje

Odpad:
Zde můžete upřesnit podmínky pro druhy odpadu a způsoby nakládání s nimi:
Kód odpadu: kódy dle katalogu odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
Nakládání: kódy nakládání s odpadem dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Kategorie: kategorie odpadu

Rok: evidenční rok